2. výzva na predkladanie návrhov Spoločných projektov

 

Prijímanie Žiadostí o NFP v 2. výzve na predkladanie návrhov Spoločných projektov bolo ukončené k termínu 30. 8. 2013.

 

Spolu sme v Blokovom grante pre podporu partnerstiev podporili 18 Spoločných projektov v celkovej sume 2 236 265 €.

 

Informácie o podporených projektoch

 

Archív dokumentov 2. výzvy