Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.


Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je grantovou schémou na podporu slovenských MVO realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.


Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.

Najbližšie udalosti

Pracovné stretnutie - Energetická sebestačnosť regiónu Poľana

Začiatok: 14.08.2014 09:00
Koniec: 14.08.2014 15:00
Kde: Kuktúrny dom Poniky - Ponická Lehôtka

Záverečné podujatie v projekte Priateľov Zeme-CEPA Od závislosti k sebestačnosti: k inteligentnej energetike na Poľane (ME-2012-003)

Kalendár