Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.


Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je grantovou schémou na podporu slovenských MVO realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.


Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.

Najbližšie udalosti

Tréning rozvoja životných zručností, II časť

Začiatok: 24.09.2014 11:00
Koniec: 24.09.2014 17:00
Kde: ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava – Rača

Podujatie v projekte Nadácie pre deti Slovenska Komunity priateľské k deťom (PP-2013-017)

Sprístupnenie výstavy Trenčín - mesto na rieke

Začiatok: 30.09.2014 14:00
Koniec: 30.11.2014 19:00
Kde: Trenčianska synagóga, Hviezdová ulica, Trenčín

(2. 9. 2014) Výstava v rámci verejnej prezentácie výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín - mesto na rieke.

Verejná prezentácia ocenených prác v súťaži Trenčín - mesto na rieke

Začiatok: 01.10.2014 17:00
Koniec: 01.10.2014 20:00
Kde: Kino Metro, Mierové námestie 4

(2. 9. 2014) Podujatie v rámci verejnej prezentácie výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín - mesto na rieke.

Kalendár