Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.


Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je grantovou schémou na podporu slovenských MVO realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.


Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.

Najbližšie udalosti

Seminár OZ Pronatur - participatívne riadenie Biosférickej rezervácie Poľana

Začiatok: 04.11.2014 10:30
Koniec: 04.11.2014 15:00
Kde: Kultúrny dom Detva, Obrancov mieru 871/1 Detva

Podujatie v projekte OZ Pronatur (PP-2013-015)

Konferencia MY STREET

Začiatok: 06.11.2014 09:00
Koniec: 06.11.2014 17:10
Kde: Design Factory, Bottova 2, Bratislava

Podujatie v projekte KASPIAN Učíme sa byť lepší (MS-2013-008)

Výsadba ovocných stromov - 1. víkendovka

Začiatok: 08.11.2014 08:00
Koniec: 09.11.2014 16:00
Kde: sad Stará Turá, časť Súš - Lazy

Podujatie v projekte ŠOP SR Bielokarpatský ovocný poklad (PP-2013-009)

Kalendár