Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.


Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je grantovou schémou na podporu slovenských MVO realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.


Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.

Najbližšie udalosti

Exkurzia za inteligentnou enrgetikou do rakúskeho mestečka Bruck/Leitha

Začiatok: 07.05.2014 06:00
Koniec: 07.05.2014 19:00
Kde: Banská Bystica - Bruck/Leitha

Podujatie v projekte Priateľov Zeme-CEPA v projekte Od závislosti k sebestačnosti: k inteligentnej energetike na Poľane (ME-2012-003)

Kalendár