Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.


Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je grantovou schémou na podporu slovenských MVO realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.


Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.

Najbližšie udalosti

Krst knihy Legendy zlatého mesta

Začiatok: 20.12.2014 15:30
Koniec: 20.12.2014 17:30
Kde: Banská Štiavnica, kaviareň Gavalier na Námästí sv. Trojice, Banská Štiavnica

Podujatie v projekte Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie \"Banská Štiavnica − živá učebnica príbehového vzdelávania\" (PP-2013-008)

Kalendár