Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.


Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je grantovou schémou na podporu slovenských MVO realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.


Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.

Najbližšie udalosti

Kurz: Vápennohlinená hladená omietka

Začiatok: 30.01.2015 09:00
Koniec: 31.01.2015 17:30
Kde: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237

Podujatie v projekte OZ ArTUR Zelená obnova, stavanie a bývanie (ME-2013-005)

Kurz: Špecialista na hlinené omietky: nanášanie hlinenej omietky

Začiatok: 05.02.2015 09:00
Koniec: 07.02.2015 16:30
Kde: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237

Podujatie v projekte OZ ArTUR Zelená obnova, stavanie a bývanie (ME-2013-005)

Workshop Výmena skúseností a príkladov dobrej praxe z vytvárania deťom priateľských komunít

Začiatok: 05.02.2015 09:00
Koniec: 06.02.2015 16:00
Kde: PARKHOTEL na Baračke, Trenčianske Teplice

Podujatie v projekte Nadácie pre deti Slovenska Komunity priateľské k deťom (PP-2013-017)

Kalendár