Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) bol súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený bol z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.


Jedna z jeho dvoch častí, Blokový grant pre MVO, bola grantovou schémou na podporu slovenských MVO realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv.Malých projektov. Druhá časť, Blokový grant pre podporu partnerstiev, bola zameraná na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.


Sprostredkovateľom Blokového grantu bola Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.

 

Informácie o ukončených projektoch v Blokovom grante pre MVO

 

Informácie o ukončených projektoch v Blokovom grante pre podprou partnerstiev

 

 

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the Enlarged European Union.

Tento projekt bol podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

 

Najbližšie udalosti

Nebola nájdená žiadna udalosť...

Kalendár