Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.


Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je grantovou schémou na podporu slovenských MVO realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.


Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA.

Najbližšie udalosti

Konferencia Áno, dá sa to! 2015

Začiatok: 21.10.2015 09:00
Koniec: 21.10.2015 16:00
Kde: Bratislava

Pozývame vás na neformálnu konferenciu, ktorá sa uskutoční 21. októbra 2015 v Bratislave.

Slávnostné otvorenie Ekocentra Bylinka pod Lipkou

Začiatok: 27.10.2015 13:00
Koniec: 27.10.2015 16:00
Kde: Hrušov 435

OZ Campanula vytvorili environmentálne výchovno-vzdelávacie centrum Bylinka pod Lipkou, ktorého súčasťou je zrekonštruovaný Ľudový dom a upravené okolie s permakultúrnou záhradou.

Kalendár